Contact: hi@panxiibadii.com
Studio location: Banyoles
Social: @panxiibadii

22_06_07 Gracia Pedro – Avui l’endema

Artist: Gracià Pedro
Title: Avui és l’endemà
Label: Self-released
Mixer: Panxii Badii
Masterer: Victor Garcia
Edited: 07/06/2022
Format: EP