Contact: hi@panxiibadii.com
Studio location: Banyoles
Social: @panxiibadii

20_05_05 Dani López – Que fan les coses quan no les mires

Artist: Dani López
Title: Que fan les coses quan no les mires
Label: Segell Microscopi
Mixer: Panxii Badii
Masterer: Victor Garcia
Edited: 05/05/2020
Format: Album